ลา เฟอร์ลี่ คลินิก คลินิกเสริมความงามแบบครบวงจร ดูแลอย่างใกล้ชิด โดยนพ.กิตติธัช สินพิพัฒน์พร ผู้ก่อตั้งคลินิก
และทีมงานผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ มีขั้นตอนการทำที่ปลอดภัย และได้รับมาตรฐานระดับโรงพยาบาล

บรรยากาศภายใน

SERVICES